Arjo Huntleigh utbildning

I samarbete med Bergholm Marketing i Lund producerades ett komplett utbildningsmaterial för en 3-dagars internutbildning på Arjo Huntleigh. Projektet gick ut på att sätta layout enligt grafisk profil i Microsoft Word och PowerPoint. Bildsättning och layout gjordes...