Välj en sida

arjo

I samarbete med Bergholm Marketing i Lund producerades ett komplett utbildningsmaterial för en 3-dagars internutbildning på Arjo Huntleigh.

Projektet gick ut på att sätta layout enligt grafisk profil i Microsoft Word och PowerPoint. Bildsättning och layout gjordes enhetlig och presentationer och arbetsmaterial synkroniserades.

Utbildningsmaterialet var omfattande och inkluderade workbooks, handouts, roleplay booklet, agendor och presentationer. Totalt producerades det 231 sidor engelsk text i Microsoft Word och 63 slides i PowerPoint.