Välj en sida

–Nytt koncept för Sveriges ledande motorleverantör.

På konceptet –Vi älskar motorer, har Snogehus tagit fram en broschyr som riktar sig till verkstäder runt om i landet. Vi hade en rolig fotografering i Höganäs, där vi provade en massa olika vinklar, jobbade mycket med ljuset för att störa bort bakgrunder, allt för att budskapet Människa & Maskin = Kärlek skulle bli tydligt.

Hela produktionen från koncept till färdig trycksak är gjort på Snogehus.

Du kan ladda hem broschyren här!